OBVESTILO STARŠEM – JAVNI POZIV ZA IZPOSOJO RAČUNALNIŠKE OPREME V LETU 2024

Spoštovani straši, skrbniki, rejniki,

obveščamo vas, da je objavljen Javni poziv za izposojo računalniške opreme v letu 2024. Na voljo je 10.000 prenosnih računalnikov, ki so namenjeni najbolj ranljivim skupinam prebivalstva. Vloga je enostavna zato vam priporočamo, da jo izpolnite.

Na javni poziv se lahko prijavi starš ali zakoniti zastopnik, ki na dan objave javnega poziva (12. 04. 2024) izpolnjuje oba pogoja:

  1. je upravičenec do otroškega dodatka, uvrščen v prvi dohodkovni razred;
  2. ima vsaj enega otroka, ki je vključen v osnovnošolsko izobraževanje.

Priporočamo vam, da vlogo izpolnite in jo oddate priporočeno po navadni pošti od 22. 4. 2024, od 9.00 do 22. 6. 2024 oz. do razdelitve razpoložljive računalniške opreme. Vloge oddane pred 22. 4. 2024 bodo zavržene.

Izpolnjeno vlogo (v prilogi) je potrebno natisniti in podpisati ter v roku poslati po pošti ali osebno oddati na

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije

Dunajska 20

1000 Ljubljana

s pripisom »Vloga za 1. javni poziv MIRO«

 Več informacij:

Javni poziv in vloga se nahajata na spletni strani sklada: https://www.srips-rs.si/vsi-razpisi/razpis/miro

Ravnateljica:

mag. Vesna Lujinović

JP – 353 Vloga MIRO – zaklenjena