POUK IN ODMORI

7.107.55 varstvo vozačev
8.00-8.45 1. ura pouka
8.50-9.35 2. ura pouka
9.35–9.55 glavni odmor za malico
9.55-10.40 3. ura pouka
10.45-11.30 4. ura pouka, podaljšano bivanje
11.35-12.20 5. ura pouka, podaljšano bivanje,
12.25-13.10 6. ura pouka, kosilo, podaljšano bivanje
13.10-14.00 7. ura pouka, kosilo, podaljšano bivanje
14.00-14.50 8. ura pouka, podaljšano bivanje
14.50-15.40 9. ura pouka, podaljšano bivanje