NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA

NPZ-ja v prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim standardom se lahko prostovoljno udeležijo učenci, ki obiskujejo šesti in deveti razred prilagojenega izobraževalnega programa z nižjim izobrazbenim standardom.

NPZ v prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim standardom se v šestem razredu izvaja iz:

  • slovenščine ali madžarščine ali italijanščine,
  • matematike.

NPZ v prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim standardom se v devetem razredu izvaja iz:

  • slovenščine ali madžarščine ali italijanščine,
  • matematike in
  • tretjega predmeta, ki ga v skladu s 64. členom Zakona o osnovi šoli določi minister.