DEJAVNOST MENTOR
Tehniški krožek Gorazd Zagorščak
Planinski krožek Simona Cokan
Pevski zbor Uršula Vezonik, Špela Vaupot
Ustvarjam z Mašo Anica Erjavec
Otroški parlament Marija Piko
Ustvarjalnice Nataša Krajnc
Gledališki krožek Anže Pečnik
Začetna nemščina Tjaša Bratovščak