INTERESNE DEJAVNOSTI

Interesne dejavnosti

DEJAVNOST MENTOR
Tehniški krožek Gorazd Zagorščak
Vrtnarski krožek Mira Pastirk
Otroški parlament Marija Piko
Zaklad malo drugače – gledališki krožek Anica Erjavec, Anže Pečnik
Pevski zbor Uršula Vezonik