INTERESNE DEJAVNOSTI

Interesne dejavnosti

DEJAVNOST MENTOR
Tehniški krožek Gorazd Zagorščak
Planinski krožek Simona Cokan
Pevski zbor Miha Petek
Dišeče ustvarjalnice Anica Erjavec
Otroški parlament Marija Piko, Špela Vaupot
Ustvarjalnice Nataša Krajnc
Gledališki krožek Anže Pečnik